Laatste nieuws

Tozo-regeling verlengd: invoering partnertoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

 

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

 

Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

NOW-regeling: ontslagboete vervalt

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Een belangrijke verruiming in de NOW 2.0 is dat ondernemers een opslag op de loonkosten krijgen van 40%, in plaats van 30% nu.

 

In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook een tegemoetkoming voor seizoenbedrijven.

 

Let op! Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt verder een verbod op het dit jaar uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen.

 

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

De eerste NOW-regeling kan tot en met 5 juni aangevraagd worden

Emigratie adreswijziging belastingdienst

Adreswijziging doorgeven aan fiscus bij emigratie niet verplicht. In beginsel hoeft u nooit uw adres door te geven aan de belastingdienst. Wel bent u verplicht om uw adreswijziging bij uw gemeente te melden. De belastingdienst krijgt daarvan dan automatisch bericht. Dat geldt ook in geval van emigratie. Hoewel de toekomstige adresgegevens dan niet altijd bij de gemeente bekend zullen zijn, geldt ook dan geen wettelijke plicht voor de belastingplichtige om dit aan de fiscus door te geven. Dat is de conclusie van de rechtbank naar aanleiding van een recentelijk gevoerde procedure hieromtrent.

Soms een adreswijziging wel zelf doorgeven aan de belastingdienst

Er zijn een aantal bijzondere gevallen waarin u uw adres wel zelf aan de belastingdienst moet doorgeven. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer u de post op een ander adres dan uw woon- of vestigingsadres wilt ontvangen. Ook wanneer u contactpersoon bent na iemands overlijden of wanneer u bewindvoerder bent voor iemand dient u uw adres aan de fiscus door te geven.

 Coulance kredietverlening blijft (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.
 

Bijzonder uitstel belastingbetaling coronacrisis

Bijzonder uitstel belastingbetaling vanwege de coronacrisis aanvragen of verlengen. Veel ondernemers zijn als gevolg van de coronacrisis in financiële nood gekomen. Vanuit de overheid worden allerlei maatregelen genomen om hen te helpen. Zo kan ook bijzonder uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis bij de belastingdienst worden aangevraagd.

Wanneer uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus?

Wanneer u door financiële problemen die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis niet aan uw betalingsverlichtingen kunt voldoen, dan kunt u bijzonder uitstel bij de fiscus vragen. Wilt u bijzonder uitstel aanvragen voor het laatste kwartaal van 2020, dan dient u dat uiterlijk op 1 oktober 2020 te doen. Ontvangt u momenteel al bijzonder uitstel, dan kunt u dat uiterlijk op deze datum met 3 maanden verlengen.

Veranderingen hypotheekrente eigen woning

Hebt u een eigen woning, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014: • Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf omlaag van 52% naar 51,5%. Dit is de zogenoemde tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. De tariefsaanpassing betekent dat u 0,5% belasting betaalt over de aftrek die ervoor […]

Arbeidskorting 2014 afhankelijk van uw leeftijd

Arbeidskorting 2014 afhankelijk van uw leeftijd Tot en met 2012 kreeg u een extra arbeidskorting als u 57 jaar was en nog werkte. Sinds kort bestaat echter de overtuiging dat 57 jaar wel erg jong is en dat op die leeftijd nog werken geen extra stimulans behoeft ten opzichte van iemand die jonger is. Daarom […]

Heffingskorting 2014

De maximale heffingskorting wordt verhoogd met 102 euro. Voor mensen met een inkomen boven de € 19.645,00 wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd. De maximale arbeidskorting (voor wie loon of winst heeft uit werk of uit een onderneming) wordt verhoogd met € 374,00 naar € 2.097,00.

Toeslag en teruggaaf nog maar op één nummer

De Belastingdienst gaat vanaf 1 december teruggaven en toeslagen alleen nog maar uitkeren op het rekeningnummer van degene die er recht op heeft. De maatregel is bedoeld om fraude te bestrijden, zo heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vrijdag laten weten. Tot nu toe mochten mensen meer dan één bankrekeningnummer opgeven voor uitbetaling van toeslagen en […]

Hypotheekrente wordt beperkt

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 2014 kan maximaal 51,5 procent worden afgetrokken. De renteaftrek gaat in stapjes van een half procent uiteindelijk naar 38 procent. De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zakt per 1 juli 2014 naar 265.000 euro. Onder strikte voorwaarden wordt het wel mogelijk om restschulden in de NHG mee te […]