De Belastingdienst gaat vanaf 1 december teruggaven en toeslagen alleen nog maar uitkeren op het rekeningnummer van degene die er recht op heeft. De maatregel is bedoeld om fraude te bestrijden, zo heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vrijdag laten weten.

Tot nu toe mochten mensen meer dan één bankrekeningnummer opgeven voor uitbetaling van toeslagen en teruggaven. Dat nummer hoefde niet op hun eigen naam te staan, maar kon bijvoorbeeld ook het nummer van een verhuurder, crèche of zorgverzekeraar zijn. Daardoor kon die rechtstreeks worden uitbetaald. Maar in de praktijk is gebleken dat deze werkwijze fraudegevoelig is en tot vergissingen leidt. Daarom wordt de wetgeving aangepast.
Voortaan wordt bij iedere opgave of verandering van rekeningnummer gecontroleerd of het op naam staat van de rechthebbende.
Voor een aantal uitbetalingen wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om uitbetaling voor iemand die onder curatele is gesteld, aan kinderopvanginstellingen waarmee de Belastingdienst een convenant heeft gesloten, aan bewindvoerders en aan schuldhulpverleners.
De wet gaat op 1 december in, maar er geldt nog een overgangsperiode tot 1 juli 2014.

Deze pagina delen:
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn