Duitsland is voor veel Nederlanders een attractief land om er te wonen. Onder meer weten gepensioneerden de ruimere huizen (voor veel minder geld!) en de lagere belastingtarieven in het buurland te waarderen. Helaas heeft het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen, dat (na ratificatie door beide volksvertegenwoordigingen) waarschijnlijk op 1 januari 2014 in werking zal treden, voor een aantal van de in totaal ongeveer 150.000 in Duitsland wonende Nederlanders nogal negatieve gevolgen.
In het herziende verdrag is namelijk bepaald dat pensioenen, uitkeringen en lijfrentes vanaf een hoogte van jaarlijks € 15.000 voortaan worden belast door het land, dat deze betalingen uitvoert. Vooral degenen die voorheen in Nederland zeer goed hebben verdiend en door de lagere inkomstenbelasting in Duitsland actueel een ruim pensioen ter beschikking hebben, gaan door de nieuwe regelingen aanzienlijk meer aan de fiscus afdragen.
Neem als voorbeeld een voormalig bouwkundige ingenieur, die sinds zijn pensioen in Duitsland woont en aanspraak kan maken op een jaarlijks pensioen van € 30.000. Tot op heden draagt hij van deze uit Nederland ontvangen 30.000 euro 274 euro inkomstenbelasting af aan de Duitse fiscus. Met ingang van 1 januari 2014 betaalt hij over dit bedrag welgeteld € 1.010 belasting, die in zijn geheel aan de Nederlandse Belastingdienst dienen te worden afgedragen.
Nog duidelijker is de aanpassing meetbaar aan de hand van het pensioen van een voormalig manager van een Nederlands kredietinstituut, die na zijn pensioen in Duitsland is gaan wonen en jaarlijks € 80.000 aan pensioenen (AOW + bedrijfspensioen) uit Nederland krijgt overgemaakt. Na aftrek van de Duitse inkomstenbelasting mag hij hiervan volgens de actuele regeling € 78.169 houden, volgens de nieuwe regeling resteren hem naar Nederlands recht voortaan slechts 62.913 euro.
In Duitsland wonende Nederlandse gepensioneerden met een jaarlijks pensioen van beneden de € 15.000 profiteren daarentegen mogelijk van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Een gewezen stratenmaker bijvoorbeeld, die heden in Duitsland woont, krijgt zijn pensioen ter hoogte van € 14.000 voortaan volledig uitbetaald – de 187 euro die tot nu toe aan de Nederlandse fiscus afgedragen dienen te worden, komen te vervallen.

Deze pagina delen:
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn