Arbeidskorting 2014 afhankelijk van uw leeftijd
Tot en met 2012 kreeg u een extra arbeidskorting als u 57 jaar was en nog werkte. Sinds kort bestaat echter de overtuiging dat 57 jaar wel erg jong is en dat op die leeftijd nog werken geen extra stimulans behoeft ten opzichte van iemand die jonger is. Daarom wordt bij deze loonheffingskorting alleen nog het onderscheid gemaakt of u AOW-gerechtigd bent en nog werkt of dat u jonger bent. Met andere woorden of u in 2014 65 jaar en twee maanden oud bent of jonger dan dat. De bedragen voor de arbeidskorting 2014 zijn als volgt (cijfers kunnen nog wijzigen):

De bedragen van de arbeidskorting 2014 tot 65 jaar en twee maanden, nog geen recht op AOW:
Loon lager dan € 8.913 Loon hoger dan € 8.913 en lager dan € 19.248 Loon hoger dan €19.248
en lager dan €40.721 Loon hoger dan €40.721 tot €83.971 Loon hoger dan €83.971
1,807% van het loon € 161 + 18,724% schijf € 2.097 4% afbouw tot €367 € 367

De bedragen van de arbeidskorting 2014 voor wie wel AOW-gerechtigd is:
Loon lager dan € 8.913 Loon hoger dan € 8.913 en lager dan € 19.238 Loon hoger dan €19.238
en lager dan €40.721 Loon hoger dan €40.721 tot €83.986 Loon hoger dan €83.986
0,933% van het loon € 84 + 9,666 % schijf € 1.083 2,064% afbouw tot €191 € 191

Een verhoging van de arbeidskorting is een welkome lastenverlichting die via extra particuliere bestedingen zichzelf voor een deel kan terug betalen. Het is verder een maatregel die administratief eenvoudig is door te voeren en een maatregel waarvan een werkende al gedurende een jaar profiteert. U hoeft voor deze meevaller dus niet te wachten tot uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2015. De verhoging van de arbeidskorting in 2014 komt bovenop de algemene heffingskorting 2014 die ook omhoog gaat. Ook voor de algemene heffingskorting 2014 geldt overigens dat er een afbouw is voor hogere inkomens. Hoe hoger uw inkomen is, hoe lager de heffingskorting. Zo is het mogelijk dat u veel minder aan algemene heffingskorting zult krijgen.

Deze pagina delen:
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn